GBi - Hồ Sơ Năng Lực

GBi - Hồ Sơ Năng Lực

Giới thiệu
GBi - Hồ Sơ Năng Lực
GBi - Hồ Sơ Năng Lực
Tài liệu tổng hợp các thông tin về năng lực của Công ty TNHH Greenmech Việt Nam Hệ sinh thái GBi
Curie Pham | 7 ngày
GBi - Quá Trình Hình Thành
GBi - Quá Trình Hình Thành
Giới thiệu quá trình hình thành phát triển của Hệ sinh thái GBi
Curie Pham | 7 ngày
Công ty TNHH Greenmech Việt Nam
Công ty TNHH Greenmech Việt Nam
Greenmech Việt Nam được thành lập vào năm 2015 với với nhiều thách thức khó khăn trong việc đồng hành cùng với nông dân trên những cánh đồng ở Miền Tây để đem đến cho người tiêu dùng các loại gạo hữu cơ ST24 ST25 gạo Đài Thơm vv
Curie Pham | 16 ngày
Quy Tắc Ứng Xử Hệ Sinh Thái GBi
Quy Tắc Ứng Xử Hệ Sinh Thái GBi
Quy Tắc Ứng Xử Hệ Sinh Thái GBi
Curie Pham | 15/01/2024 13:17
Nhà Sáng Lập & Ban Điều Hành Hệ Sinh Thái GBi
Nhà Sáng Lập & Ban Điều Hành Hệ Sinh Thái GBi
Nhà Sáng Lập Ban Điều Hành Hệ Sinh Thái GBi
Curie Pham | 02/01/2024 13:48