Lê Nga
CEO Chà Bông Cá Biển Lê Nga
Nguyễn Phong Phú
Founder: Thảo Điền Phú Mỹ-Sài Gòn New home-Thiên Nhiên Natural
Ngô Văn Hai
Giám đốc MTCO Việt Nam - P.Giám đốc Hiền Nhân System
Phạm Quý Hùng (Curie Pham)
Tư vấn & Phát triển Hệ sinh thái Doanh nghiệp
Nguyễn Đức Trung
Co-Founder & Investor
Vũ Linh
Chuyên gia phát triển HST Doanh Nghiệp