KÊNH SỐ Lễ Hội Kỷ Niệm 289 Năm Ngày Mất Đức Khai Trấn Mạc Cửu

Dự án
KÊNH SỐ | Giải Vô Địch Trẻ Và Giải Vô Địch Quốc Gia | Môn Bóng Chuyền Bãi Biển 4x4 Năm 2024
KÊNH SỐ | Giải Vô Địch Trẻ Và Giải Vô Địch Quốc Gia | Môn Bóng Chuyền Bãi Biển 4x4 Năm 2024
Hưởng ứng các hoạt động văn hóa thể thao Kỷ niệm Lễ giỗ lần thứ 289 Đức khai trấn Thượng trụ Quốc đại Tướng quân Vũ Nghị Công Mạc Cửu 1735 2024
Curie Pham | 8 ngày
KÊNH SỐ Tuần Lễ Văn Hóa - Ẩm Thực Hà Tiên Năm 2024
KÊNH SỐ Tuần Lễ Văn Hóa - Ẩm Thực Hà Tiên Năm 2024
Trong khuôn khổ Lễ ký niệm 289 năm 1735 2024 ngày mất Đức Khai Trấn MẠC CỬU Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang KITRA phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên tô chưc Tuần Lễ Văn Hóa Ẩm Thực Hà Tiên Năm 2024
Curie Pham | 20 ngày
KÊNH SỐ Lễ Hội Kỷ Niệm 289 Năm Ngày Mất Đức Khai Trấn Mạc Cửu
KÊNH SỐ Lễ Hội Kỷ Niệm 289 Năm Ngày Mất Đức Khai Trấn Mạc Cửu
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên phối hợp với Phòng Văn Hóa Thông Tin Thành phố Hà Tiên tạo Kênh Số
Curie Pham | 20 ngày
Đồng Hành Hỗ Trợ Doanh Nghiệp, Tổ Chức Hà Tiên
Đồng Hành Hỗ Trợ Doanh Nghiệp, Tổ Chức Hà Tiên
Các nhà đồng hành hỗ trợ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên
Curie Pham | 08/06/2024 19:18
Đẩy Mạnh Hoạt Động Chuyển Đổi Số Trong Hoạt Động Xúc Tiến Đầu Tư
Đẩy Mạnh Hoạt Động Chuyển Đổi Số Trong Hoạt Động Xúc Tiến Đầu Tư
Đẩy Mạnh Hoạt Động Chuyển Đổi Số Trong Hoạt Động Xúc Tiến Đầu Tư
Curie Pham | 05/01/2024 21:17
Gian Hàng Số Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Kiên Giang
Gian Hàng Số Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Kiên Giang
Gian hàng Số của Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn tại Hội nghị Công Bố Quy Hoạch tỉnh Kiên Giang được diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2023
Curie Pham | 02/01/2024 13:54
Gian hàng Số tỉnh Kiên Giang tại Hội chợ Việt Nam - Campuchia Năm 2023
Gian hàng Số tỉnh Kiên Giang tại Hội chợ Việt Nam - Campuchia Năm 2023
Hệ sinh thái Boss hỗ trợ Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch Kiên Giang tại tổ chức Gian hàng Số tại hội chợ triễn lãm kinh tế quốc phòng Việt Nam Campuchia năm 2023 tại thủ đô Phnôm Pênh Vương quốc Campuchia
Curie Pham | 02/01/2024 11:32